PO SQUARE CENTER

food & drink

พีโอสแควร์ เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยากขายอาหารและเครื่องดืม
โซนทำเลทองมาบตาพุด ทั้ง โซน A และ โซน B
โซน A จำนวน 10 ล็อค ขนาดหน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 7 เมตร
โซน B จำนวน 11 ล็อค ขนาดหน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 3 เมตร

สอบถามข้อมูล

po square center food & drink พร้อมให้บริการล็อคสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่สนใจในพื้นที่ ทำเลทอง ในโซนมาบตาพุด เปิดกันตั้งแต่เช้าถึงเย็น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ
ที่จอดรถ ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่แบ่งได้ 2 โซนด้วยกัน โดยประกอบด้วย โซน A และ โซน B
โซน A หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 7 เมตร
โซน B หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 3 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 088-203-1515, 092-225-8434